Noi tarife pentru certificatele de inmatriculare

Urmare avizului eliberat de Ministerul Finantelor Publice au fost aprobate nivelurile de pret pentru urmatoarele tipuri de documente:

Certificat de inmatriculare – 49 RON

Pentru stabillrea noilor tarife s-a avut in vedere data ultimei majorari de pret pentru permise de conducere si certificate de inmatriculare, respectiv martie 2009, ajustate in limita indicelui pretului de consum (JPC) de 135,10 % inregistrat in perioada martie 2009 – februarie 2020, respectiv cu indicele pretului de consum de 131,59 % rezultat prin luarea in calcul a coeficientului de corectie de 0,9 care reflecta avantajul consumatorului, potrivit prevederilor art.3 alin.2 din H,G nr. 669/2001.

Noile tarife vor intra in vigoare incepand cu data de 17.06.2020. Modalitatile de incasare raman neschimbate.